Zelf organiseren

Oog voor planning Gemeenteraadverkiezingen

In de periode rond gemeenteraadsverkiezingen zijn een aantal belangrijke momenten die het proces markeren. Dat zijn momenten waar je rekening mee kunt houden.

Uitgaande van gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zijn dit de volgende:

  1. Partijen schrijven verkiezingsprogramma’s en selecteren kandidaten (lente, zomer, herfst 2021)
  2. Campagne voeren (januari-maart 2022)
  3. Verkiezingsdag (16 maart 2022)
  4. Onderhandelingen over het collegeakkoord (vanaf 17 maart 2022)
  5. Uitvoering van het collegeakkoord (vanaf vaststelling akkoord in de gemeenteraad, medio 2022)

Heeft je gemeente tussentijdse herverdelingsverkiezingen, dan gelden uiteraard dezelfde momenten, alleen verschuiven de data.

In elk van de genoemde periodes kun je het belang van senioren en seniorvriendelijk beleid onder de aandacht brengen. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met politieke partijen, door informatieavonden te organiseren en politici als gastspreker uit te nodigen of door ingezonden brieven in de krant. Zo kun je invloed uitoefenen op het (voorgenomen) beleid.