Zelf organiseren

Bijeenkomst Wijs met Medicijnen

In een bijeenkomst ‘Wijs met medicijnen’ vertelt een apotheker deelnemers over medicijngebruik op latere leeftijd en waar je aan moet denken als je verschillende medicijnen tegelijkertijd gebruikt. Het doel van de bijeenkomst is bewustwording en bijdragen aan verantwoord, veilig en effectief medicijngebruik. Je kan zelf een bijeenkomst Wijs met medicijnen organiseren voor je afdeling.

Er is een informatiepakket dat je helpt met de voorbereidingen, dit kan je vinden in de zijbalk. Ook is er een boekje 'Wijs met medicijnen' waarin je veel informatie kunt vinden over medicatiegebruik op latere leeftijd. Wanneer je een bijeenkomst organiseert, brengt de apotheker dit boekje gratis mee voor de deelnemers. Je vindt de digitale versie in de zijbalk.