Zelf organiseren

Belcirkel

Mevrouw A. belt mevrouw B. en maakt even een praatje. Mevrouw B. belt daarna meneer C. om even te horen hoe het gaat. Hij belt op zijn beurt naar meneer D. net zo lang tot de cirkel rond is. Als er iemand niet opneemt, dan wordt dit doorgegeven aan de volgende op de lijst. Die gaat dan even een kijkje nemen en belt ook even de persoon terug om te laten weten wat er aan de hand was. Een eenvoudige, maar mooie manier om betrokken bij elkaar te zijn. Zo sta je er ook niet alleen voor als er eens wat mocht zijn. Hoe werkt het?

Hoe start je een belcirkel?

Bespreek het idee (telefonisch) in uw afdeling. Wanneer er wordt besloten om een telefooncirkel of belcirkel te starten, maak dit in de afdeling bekend. Bel leden van uw afdeling om te vragen wie mee wil doen. Maak een overzicht van namen met telefoonnummers van wie mee wil doen. Een belcirkel werkt het beste als er maximaal 10 mensen in een cirkel zitten. Maak een indeling wie in welke belcirkel komt. Per belcirkel wordt een contactpersoon gezocht. Dit kan bijvoorbeeld een ouderenadviseur zijn, of iemand van een lief-en-leedgroep, of gewoon iemand die aanbiedt om te helpen. De contactpersoon van een belcirkel zal dagelijks de belcirkel op gang brengen.
Wanneer er veel senioren mee willen doen en er binnen een afdeling dus meerdere belcirkels worden gestart, is het raadzaam om hiervoor iemand te vragen om het geheel te coördineren. Misschien kan iemand van de lief-en-leedgroep de algehele regie voeren.

In Nederland zijn er veel manieren om aan belcirkels of contactcirkels mee te doen. Je kunt er zelf een opzetten binnen je afdeling, maar ook Humanitas en het Rode Kruis, bijvoorbeeld in Drenthe, bieden hiervoor mogelijkheden. Zie hiervoor de links in de zijbalk.

Hoe werkt het?

De mensen die bij een belcirkel horen, krijgen een overzicht van namen en telefoonnummers.
Iedere ochtend start de contactpersoon vanaf 9:00 uur om de eerste persoon op de lijst te bellen. Die persoon belt daarna de volgende persoon op de lijst en zo verder. De laatste persoon op de lijst belt weer de contactpersoon, zodat duidelijk is dat de cirkel rond is. Probeer voor 11:00 uur iedereen in de cirkel te bereiken.
Wanneer iemand niet opneemt, bel dan de volgende op de lijst om ervoor te zorgen dat de cirkel door blijft gaan. Probeer later opnieuw om de persoon die niet opnam telefonisch te bereiken. Mocht dit na herhaalde pogingen niet lukken, meldt dit bij de contactpersoon van de cirkel. De contactpersoon kan zelf proberen om nogmaals te bellen of eventueel contact zoeken met de naaste omgeving van de persoon.
Een belcirkel is vooral bedoeld om met elkaar in contact te blijven. Gewoon iedere dag even een praatje; even uitwisselen hoe het gaat.

Uiteraard kunnen er allerlei varianten worden bedacht op een belcirkel . Misschien wil iemand wel meerdere personen bellen in de belcirkel. Of misschien kunt u een belboom maken in plaats van een belcirkel, waarbij ieder die gebeld wordt, vervolgens weer twee andere mensen gaat bellen. De volgorde van de bellijst kan na enige tijd gewijzigd worden, zodat men weer eens met anderen aan de telefoon komt. Mooie ervaringen delen we graag binnen de vereniging. Wilt u ook uw ervaring delen mail dan Janneke.vandenhoek@kbo-pcob.nl.

Wat als er meer hulp nodig is?

De belcirkel is in eerste instantie bedoeld om contact met anderen te houden. Maar ‘omzien naar elkaar’ kan ook betekenen dat je oplossingen zoekt als iemand hulp nodig heeft. Daarom is het voor de contactpersoon handig om op een rij te hebben welke instanties te benaderen zijn. Maak een overzicht van contactgegevens van bijvoorbeeld de huisarts, thuiszorgorganisaties, Stichting Welzijn of een vergelijkbare organisatie, een vrijwilligerscentrale, GGD en dergelijke. Mocht het nodig zijn, dan kunt u deze contactgegevens doorgeven aan de mensen in de belcirkel. En in noodgevallen kan een contactpersoon zelf contact zoeken met een instantie