Onderwerp

Samen beslissen

Samen beslissen bij de huisarts en in het ziekenhuis

Ziek zijn en behandeld moeten worden vraagt veel van iemand. Het is vaak een emotioneel proces met veel vragen. Vertrouwen op de medische kennis van artsen en behandelingsmogelijkheden zijn daarbij belangrijk. Maar ook wat je zelf belangrijk vindt is van groot belang. Artsen moeten hier goed van op de hoogte zijn. Geen patiënt is gelijk en dit vraagt om een goede gezamenlijke voorbereiding.

KBO-PCOB is in samenwerking met Vilans en NOOM het project Samen Beslissen gestart. In dit project staat een goede voorbereiding voor een ziekenhuisbehandeling centraal. Tijdens bijeenkomsten samen met senioren en een aantal ziekenhuizen in het land, wordt ingegaan op de werkwijze ‘Samen beslissen’ en op het belang van het goed nadenken over wensen en mogelijkheden bij de keuzes voor behandelingen in het ziekenhuis.

In steeds meer ziekenhuizen wordt gewerkt aan de hand van Samen beslissen. En dat is erg positief, want door deze werkwijze kan een arts beter rekening houden met de gezondheidssituatie en wensen van de patiënt. Zo kan er samen besproken worden wat de beste mogelijkheden zijn én kan er samen besloten worden welke behandeling het beste bij iemand past.

Hoe bereid ik me voor op Samen beslissen met mijn arts?

Nadenken over de eigen gezondheid en wat je belangrijk vindt in je leven, kan op diverse manieren. Goed inzicht hierin maakt erover praten makkelijker. Bij deze voorbereiding wordt vaak gebruik gemaakt van een vragenlijst over de persoonlijke gezondheid. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over bijvoorbeeld het dagelijks leven en over klachten zoals bijvoorbeeld pijn of geheugenverlies. Ook helpt het om samen met iemand die dichtbij staat na te denken over wensen en mogelijkheden. De vragenlijst is te vinden via de zijbalk.