Thema

Zorg

Vroeg of laat ontkomen we er geen van allen aan. We hebben zorg nodig. De een dagelijks, de ander af en toe. Goed geregelde zorg, daar gaat het dan om.

Samen kunnen we daaraan bijdragen. Hoe? Door elkaar te informeren. Bijvoorbeeld over veilig medicijngebruik of gezond genieten van alcohol. Een voorlichtingsbijeenkomst is zo georganiseerd en levert vaak verrassende inzichten op.

Ook individueel kunnen we bijdragen aan goede zorg. Door bijvoorbeeld mee te doen aan het online onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. De uitkomsten geven een mooi beeld van waar het bij goede zorg om draait. Persoonlijk, voor degene die meedoet aan het onderzoek. Maar vooral ook voor lokale belangenbehartigers die de uitkomsten meenemen in hun gesprekken met zorgorganisaties of gemeenten.

Zo kunnen we onze wensen en behoeften nóg meer kracht bijzetten.

Onderwerpen