Onderwerp

Samen voorbereiden op ouder worden

Hoe bereid je je voor op ouder worden? Wat komt daar allemaal bij kijken? Sommige senioren denken hier al tijdig over na. Anderen zijn daar minder mee bezig. Vanuit het Netwerk Vitaler Oud wordt gewerkt aan meer bewustwording over een goede voorbereiding op ouder worden. Want belangrijke vragen zijn aan de orde, zoals; heeft mijn huis aanpassingen nodig? Of: ‘Wil ik in mijn huidige buurt blijven wonen? Hoe zorg ik voor voldoende beweging? Op wie kan ik een beroep doen als het nodig is? En welke organisaties kunnen mij helpen?’

Vanuit het Netwerk Vitaler Oud stimuleert KBO-PCOB met diverse lokale sociaal-maatschappelijke organisaties het gesprek hierover met senioren en andere belangstellenden. Het nadenken over de fase van ouder worden is net zo belangrijk als een schoolkeuze voor kinderen of ons huis aanpassen voor kinderen, maar wordt vaak niet zo benaderd. Deze fase biedt zo veel kansen en mogelijkheden, dus is een goede voorbereiding van groot belang.

In dialoog

In de bijeenkomsten van Netwerk Vitaler Oud staat de dialoog centraal. Samen in gesprek over de voorbereiding op het ouder worden. Er wordt gewerkt aan de hand van de dialoogmethode, waarbij alle deelnemers vanuit gelijkwaardigheid en nieuwsgierigheid hun ervaringen, wensen en behoeften, delen. Deze methode leidt tot mooie gesprekken en resultaten. Ter inspiratie kunt u lezen over de bijeenkomst in Amersfoort (bekijk het document in de zijbalk). Een mooi voorbeeld van hoe verschillende senioren en professionals aan de slag zijn gegaan met dit belangrijk onderwerp.

Brochure

De aanpak binnen Netwerk Vitaler Oud is een methode die in elke plaats in Nederland eenvoudig kan worden gebruikt. Het samenbrengen van senioren, gemeenten en andere organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn, kan hiermee het gezamenlijke proces rond bewustwording over ouder worden starten.

Over Netwerk Vitaler Oud

Het Netwerk Vitaler Oud is een project van de landelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB. Het is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS in het kader van het Pact voor de Ouderenzorg – programma Langer Thuis. Een klankbordgroep heeft input gegeven voor dit project. Die groep bestaat uit experts van NOOM, KBO-Brabant, Koepel gepensioneerden, Leyden Academy of Vitality and Ageing, Sociaal Werk Nederland, RIVM, Movisie, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Zo zorg ik® ontwikkelde de methode van de dialooggesprekken, waarbij ouderen en partners in de wijk actief met elkaar in gesprek gaan.