Onderwerp

Ouderenmishandeling

KBO-PCOB heeft veel vrijwilligers die bij ouderen over de vloer komen: om hulp te bieden bij de administratie of bij de belastingaangifte, als ouderenadviseur of veiligheidsadviseur of om samen koffie te drinken of een activiteit te ondernemen. Voor vrijwilligers die bij ouderen thuis komen is het herkennen van ouderenmishandeling niet makkelijk. Soms vermoeden ze financieel misbruik of stelen van spullen door verwanten of is de koelkast ineens leeg. Is er sprake van ouderenmishandeling? Wat te doen?

Op deze vragen geeft de e-learning 'Veilig ouder worden' antwoord. De e-learning richt zich vooral op vrijwilligers die bij ouderen over de vloer komen. Hoe kan jij nagaan of er iets mis is, en wat zijn vervolgens de mogelijkheden én de grenzen? Naast tips en adviezen is ook nadere informatie opgenomen over vormen van ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg. Movisie heeft de e-learning in opdracht van het ministerie van VWS ontwikkeld in samenwerking met vrijwilligers van KBO-PCOB.

De Informatiebox 'Financieel veilig ouder worden' biedt je de basis om op financieel vlak alles goed te regelen voor het ouder worden. Dat verkleint het risico op financieel misbruik. Diverse organisaties, waaronder KBO-PCOB houden zich bezig met het tegengaan van financieel misbruik bij ouderen. Samen ontwikkelden zij een informatiebox ‘Financieel veilig ouder worden’.