Onderwerp

Ambassadeurs Positieve Gezondheid

Het Institute for Positive Health (iPH) en KBO-PCOB hebben het initiatief genomen om het gedachtegoed van Positieve Gezondheid breder uit te dragen. Senioren zetten zich in als Ambassadeur Positieve Gezondheid. Zij dragen het gedachtegoed uit en voelen zich zeer betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van Positieve Gezondheid. De Ambassadeurs Positieve Gezondheid helpen mee om de olievlek van Positieve Gezondheid in Nederland te verspreiden.

Ambassadeurs

  • dragen actief en zichtbaar het gedachtegoed van Positieve Gezondheid uit;
  • inspireren senioren om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan;
  • delen kennis, ervaringen en goede voorbeelden op het gebied van Positieve Gezondheid;
  • denken mee en adviseren over de doorontwikkelingen van middelen en goede voorbeelden van positieve gezondheid;
  • verzorgen (fysieke) bijeenkomsten (presentaties, workshops, lezingen ed.) in samenwerking met regionale of lokale afdelingen van KBO en PCOB.

Heb je interesse om met een ambassadeur in contact te komen -bijvoorbeeld om deze uit te nodigen bij een afdelingsbijeenkomst- neem dan contact op met het verenigingsbureau.

Het project ‘Ambassadeurs Positieve Gezondheid’ is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, Brentano en het Ministerie van VWS.