Onderwerp

Slachtofferhulp

Na een ingrijpende gebeurtenis is het heel normaal dat mensen last hebben van emoties en stressklachten. Als vrijwilliger kan je veel betekenen voor mensen die iets ingrijpends hebben meegemaakt. Vaak door alleen te luisteren, soms door iemand door te verwijzen of te helpen met de stap zetten naar een officiële instantie.

In de blauwe balk aan de zijkant vind je informatie over het bieden van hulp aan een slachtoffer, evenals een doorverwijs-tool die je kunt gebruiken om te zien wanneer en naar wie je het best kunt doorverwijzen als professionele inzet wenselijk is.