Onderwerp

Pensioenen

Nederland gaat naar een ander pensioenstelsel. In 2020 werden de hoofdlijnen van het pensioenakkoord bekend. De uitwerking daarvan tot 2027 is belangrijk voor gepensioneerden en werkenden. Er zijn veel vragen en zullen veel vragen blijven de komende periode.

Er zijn diverse manieren waarop je aan de slag kunt gaan met het onderwerp pensioenen:

Weet jij veel van pensioenen dan kun je senioren in jouw omgeving wellicht adviseren. Dat kun je een-op-een doen, of organiseer een bijeenkomst over het onderwerp.

Je kunt je inzetten als belangenbehartiger. Ook zou je vraagbaak bij de pensioentelefoon kunnen worden.

Meer informatie: