Onderwerp

Levensfasemodel voor afdelingen

Hoe staat de afdeling ervoor? Doe de levensfase test

Hoe staat je afdeling er voor? Het is verstandig om daar als afdelingsbestuur af en toe bij stil te staan. Maar hoe bepaal je dat? Welke criteria gebruik je daarvoor in? Het levensfasenmodel voor afdelingen en groepen van de Belgische onderzoeker Joris Piot helpt je daar op eenvoudige wijze zicht op te krijgen. En als je daar eenmaal zicht op hebt dan weet je als bestuur ook waar je op moet (bij)sturen. Dat kun je als bestuur zelf ter hand nemen, in samenspraak met vrijwilligers. Je kunt het ook doen samen met je regiocoördinator, met de consulent PCOB, met iemand van het KBO-bestuur of met iemand uit de Taskforce afdelingsondersteuning.

Bonding en bridging

Onderzoeker Joris Piot deelt groepen of afdelingen in op basis van de mate waarin zij aan ‘bonding’ en ‘bridging’ doen.

Bonding (binding) heeft betrekking op de relaties tussen de mensen in de afdeling, de mate van betrokkenheid en de aanwezigheid van gedeeld eigenaarschap.

Bridging (overbrugging) gaat over de mate waarin de groep bruggen kan bouwen naar de buitenwereld.

Levensfasen van de afdelingen

Wanneer je afdelingen indeelt op de mate van aanwezige bonding en bridging, zie je vier levensfasen opduiken: de startende afdeling, de autonome afdeling, de routineuze afdeling en de verstillende afdeling. Deze levensfasen volgen de natuurlijke levensloop van een groep of afdeling. Met andere woorden, laat je een startende afdeling ‘begaan’, dan evolueert die vanzelf naar eerst een autonome afdeling, dan een routineuze afdeling om vervolgens vanzelf over te gaan naar een verstillende afdeling. Pas als een afdeling zich hiervan bewust is en de vaardigheid heeft om bij te sturen, behoudt de autonome afdeling haar dynamiek en zal ze niet evolueren naar een routineuze of verstillende afdeling.

Je afdeling bewust en vaardig (aangeduid in het model als: bekwaam) maken en houden is een belangrijke rol van het bestuur. Is je afdeling in de routineuze of verstillende fase terecht gekomen, neem dan contact op met je regiocoördinator, de consulent PCOB, het provinciaal KBO-bestuur of iemand uit de taskforce afdelingsondersteuning. Zij staan je graag bij om van je afdeling weer een vitale en autonome afdeling te maken!

In de bijlagen vind je:

  1. Een uitgebreide uitwerking en toelichting van het levensfasenmodel
  2. Op één A4 een eenvoudig overzicht van de vier levensfasen in kwadrantvorm met op de verticale as de criteria: bekwaam / onbekwaam, en op de horizontale as de criteria: onbewust / bewust. Misschien een mooi begin om op basis van dit overzicht als bestuur eens een eerste gesprek aan te gaan over de levensfase waarin de afdeling zich bevindt.
  3. Overzicht van kenmerken per levensfase. Aan de hand van dat overzicht kun je bepalen in welke levensfase je afdeling zich per kenmerk bevindt.

Levensfasentest

Op de website van Socius België, steunpunt sociaal-cultureel werk, vind je onder VERSTERK DE DYNAMIEK IN JE LOKALE AFDELINGEN uitgebreide informatie. En de mogelijkheid om een levensfasen-test te maken. Daarvoor is het wel nodig dat je een profiel aanmaakt, zodat je kunt inloggen. Als je de test doet krijg snel een beeld van de levensfase waarin je lokale afdeling zich bevindt. Van harte aanbevolen! Bekijk deze website via de link in de zijbalk.

Vragen over het levensfasemodel?