Onderwerp

Het Nieuwe Besturen

Bij sommige afdelingen is er in het bestuurswerk schaarste aan vrijwillige inzet. Sommige bestuursfuncties zijn niet bezet, vrijwilligers vervullen meerdere functies tegelijk en hebben moeite met aanvulling en opvolging vinden.

Tegelijkertijd vergrijst het ledenbestand en is het voor het bestuur lastig om met beperkte menskracht de aansluiting met potentiële leden te maken.

Hoe kunnen afdelingen aansluiten bij senioren van nu als het gaat om de organisatorische en bestuurlijke inrichting van een afdeling? KBO-PCOB verzamelde een aantal voorbeelden en materialen waar je gebruik van kunt maken.