Onderwerp

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Organiseer je een informatiemiddag, een training, uitje of een andere bijeenkomst, dan vraag je vast of mensen zich aanmelden. Je noteert vervolgens hun namen, mailadressen of telefoonnummers. Om ervoor te zorgen dat iedereen zorgvuldig met die gegevens omgaat, hebben we in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Iedereen die met persoonsgegevens omgaat, heeft met deze regels te maken. Leer en lees meer.

De AVG beschermt de privacy van personen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving daarvan. Ga je verkeerd om met de persoonsgegevens dan kan dit leiden tot een boete van de toezichthouder. Wees je er daarom altijd van bewust dat je omgaat met gevoelige informatie.