Onderwerp

Lokale belangenbehartiging

De groep senioren wordt steeds groter. We zijn actief, wonen lang zelfstandig en draaien volop mee in de samenleving. Veel gemeenten voeren ook al een actief seniorvriendelijk beleid. Vaak mede dankzij jouw inzet als belangenbehartiger.

Die inzet blijft nodig om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk senioren zo lang mogelijk mee kunnen doen! Zichtbaar zijn én blijven is dan ook het devies. Zorg dat je de politici, bestuurders en ambtenaren kent en dat zij jou kennen als iemand die opkomt voor de belangen van senioren. Zorg er ook voor dat je aan tafel zit bij de lokale politiek, zorgverleners of welzijnsorganisaties en praat mee. Jij kunt het verschil maken, bestuurders nemen ons serieus!

Zo heb je als lokale belangenbehartiger invloed op inhoudelijk beleid en kun je aansluiten bij andere plaatselijke initiatieven.

Natuurlijk verschilt de invloed per gemeente, maar de grote lijnen lopen vaak gelijk. Wissel daarom ervaringen uit en leer van een training of mooi voorbeeld van anderen.