Materiaal

Voorbeeldbrieven en webinars

Om aandacht te vragen voor uw standpunten, belangrijke thema’s of acties kunt u brieven of e-mails sturen naar politieke partijen of media. Ter ondersteuning heeft KBO-PCOB voorbeeldbrieven gemaakt.

In de zijbalk vindt u drie voorbeeldbrieven:

  • Conceptbrief of e-mail aan politieke partijen; ‘Hoe seniorvriendelijk is uw partij?’
  • Conceptpersbericht analyse gemeentelijke verkiezingsprogramma’s in uw plaatselijke blad
  • Conceptbrief of e-mail aan lokale media naar aanleiding van gemeentelijke verkiezingsprogramma’s
Heeft u behoefte aan meer informatie? Wij hebben inmiddels ook al een aantal webinars georganiseerd over de gemeenteraadsverkiezingen. Deze video's zijn te vinden in de zijbalk.