Materiaal

Manifest Waardig Ouder Worden

KBO-PCOB heeft samen met de ChristenUnie, Omroep Max en verschillende maatschappelijke organisaties, het manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” ondertekend. In het manifest staan tien voorstellen voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen. Een belangrijk document, wat waardevol kan zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen.