Naslag

Belangrijke data gemeenteraadsverkiezingen

Er zijn vijf belangrijke momenten* – met bijbehorende kans tot beïnvloeding/lobby – rond de gemeenteraadsverkiezingen:

  1. schrijven verkiezingsprogramma, selecteren kandidaten (lente, zomer, herfst 2021)
  2. campagne (januari-maart 2022)
  3. verkiezingsdag (16 maart 2022)
  4. onderhandelingen voor het collegeakkoord (vanaf 16 maart 2022)
  5. uitvoering van het collegeakkoord (vanaf vaststelling akkoord in de gemeenteraad, medio 2022)

*Alle periodes zijn belangrijk. U kunt als belangenbehartigers in elke periode de belangen van uw achterban onder de aandacht brengen. Zo kunt u invloed uitoefenen op het (voorgenomen) beleid.